Поиск
  • suv0r0va

Коли компанії потрібен ребрендинг?


Головна / Новини / Коли потрібен ребрендинг? «Чи потрібен нам ребрендинг, чи може просто нові візитки замовити?» - одне з частих запитань власників різних сфер бізнесу. Що порадити в такому випадку? Насамперед, нові візитки, пакети, зміна написання логотипу, оновлена вивіска – це не ребрендинг, це елементи рестайлінгу, який, в свою чергу, є складовою ребрендингу, але не єдиною. І глобально вирішити питання ефективності комунікацій та формування цілісного бренду за допомогою лише рестайлінгу ніяк не можливо.

Давайте розберемося, що таке ребрендинг, на які аспекти бізнес-активності він впливає і для чого потрібен.

Ребрендинг – це зміна концепції, ідеї, самої суті бренда. Цей процес є цілісним і глибоким, адже змінює стратегію розвитку, місію бренда, формує нові цінності і впливає на сприйняття бренда споживачами.

Ребрендинг є певною «модернізацією» бренда. Коли він потрібен? Коли наявне стійке падіння продажів, коли потрібна зміна ідеологічної суті бізнесу, переорієнтація в позиціонуванні бренда. Коли «нічого не робити» стає дорожчим, аніж вкластися в ребрендинг.

А ще – коли відкриттю бізнесу не передував етап вивчення ринку, аналізу цільової аудиторії, розробки позиціонування, концепції і стратегії розвитку бренда. Коли назва, слоган і засоби візуальної ідентифікації не мають логічної виваженості і гармонійності. Коли комунікаційні меседжі носять хаотичний, розрізнений характер, не маючи єдиної ідеї, стилю та концептуального підґрунтя. На жаль, саме так найчастіше і відкривався український бізнес.

Неможливо не помітити, що теперішня ситуація в бізнесі поступово змінюється:

  • суттєво збільшилася кількість учасників ринку, що значно посилило конкуренцію;

  • виникнення і поширення нових стандартів ведення бізнесу, рівня сервісу та рівня споживчих вимог і потреб;

  • всебічне розповсюдження нових каналів комунікації і, в зв’язку з цим, величезний тиск інформаційного шуму на споживачів.

Наведені фактори висувають головну вимогу перед сучасним бізнесом: вигідно відрізнятися та відокремлюватися, мати єдину унікальну систему айдентики та будувати комунікаційну кампанію в єдиному зрозумілому та логічно обґрунтованому напрямку. Приклад ребрендингу ювелірного магазину-майстерні "Вища Проба":

Грамотно вирішити поставлену задачу допоможе ребрендинг, основними етапами якого є:

  1. Аудит бренда: для виявлення оцінки сприйняття бренда споживачами, наявного ставлення до нього, рівня лояльності цільової аудиторії. З’ясування сильних і слабких сторін бренда.

  2. Маркетинговий аналіз ринку та конкурентного середовища.

  3. Репозиціонування - розробка нової ідеї, філософії, місії бренда.

  4. Рестайлінг – зміна або оновлення візуальної ідентичності бренда. Корекція дизайну, вербальних констант, розробка нового брендбуку.

  5. Розробка комунікаційної стратегії, впровадження. Донесення до робітників компанії, клієнтів, споживачів змісту ребрендингу та його ключових характеристик.

Перелічені етапи дозволять гармонізувати бренд – погодити його з баченням власника та всебічним аналізом ринкової ситуації. Розробити стратегічний розвиток та налаштувати канали комунікації бренда так, щоб бути поміченим, зрозумілим та обраним. Приклад ребрендингу стоматологічної клініки Orange Clinic:

Грамотно проведена робота з ребрендингу заощадить кошти, час і нерви власника, обґрунтує і донесе його ідеї до співробітників, партнерів і споживачів. І надасть змістовний напрямок для стійкого й успішного розвитку на тривалий період.

#rebranding #ребрендинг #рестайлінг #маркетинг #стратегія #айдентика #позиціонування #брендинг #комунікаційнастратегія #аудитбренду

Просмотров: 37